Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Název prodávajícího: Alexandr Kuba

Sídlo prodávajícího: Alexandr Kuba, Krnovská 107, 747 07 Opava 7

IČ prodávajícího: 69586691

Internetová stránka eshopu: www.vystavnivoditka.cz

Emailová adresa prodávajícího: alexk@alexk.cz, obchod@alexk.cz

Telefon prodávajícího: 553 673 670, 602962275, 606 390 443

 

 

Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě 14-ti dnů odstupuji od následující smlouvy:

 

Číslo objednávky:

Číslo daňového dokladu:

Název a kód zboží:

Datum objednání zboží (uzavření kupní smlouvy):

Datum obdržení zboží:

 

 

Jméno a příjmení kupujícího:

Bydliště kupujícího:

Emailová adresa kupujícího:

Kontaktní telefon kupujícího:

Kupní cena byla uhrazena způsobem:

Prosím o vrácení kupní ceny způsobem: (číslo účtu)

Důvod odstoupení: (není nezbytné vyplňovat)

 

 

 

 

 

V ……………… dne …………….

 

 

 

 

 

 

                                                                                  …………….……………..

                                                                       podpis (v případě odeslání v tištěné podobě)